Nyheter

Proacts styrelseordförande tankar aktier

2018-04-24 02:04

Proacts styrelseordförande Anders Hultmark har köpt 17.000 aktier i bolaget för 169 kronor styck, vilket ger en likvid på nära 2,9 miljoner kronor.

Starka rapporter lyfter New York-börserna

2018-04-24 02:04

New York-börserna öppnade uppåt i den inledande tisdagshandeln. Starka rapporter från bland andra verkstadskoncernen Caterpillar och flyg- och försvarsgruppen United Technologies gav bränsle till uppgången. 

Pandox tar sikte mot utlandet

2018-04-24 02:04

Med nedfällbara sängar i skandinaviska hotellrum har Pandox sett att det kan konkurrera med Airbnb om privatresesällskap. Nu planerar bolaget för liknande investeringar i Tyskland och Storbritannien. Det säger hotellfastighetsbolagets vd Anders Nissen till Nyhetsbyrån Direkt. 

Solidar kastas ut från PPM - 67.000 sparare berörs

2018-04-24 02:04

Pensionsmyndigheten säger upp avtalet med fondbolaget Solidar och bolagets fonder avregistreras från premiepensionens fondtorg.

USA: Högre förtroende bland hushållen

2018-04-24 02:04

De amerikanska hushållens konfidensindikator steg till 128,7 i april jämfört med 127,0 i mars.

Försäljningsras för nyproducerade lägenheter

2018-04-24 02:04

Antalet sålda nyproducerade lägenheter på Hemnet har minskat med 37 procent under det första kvartalet i år jämfört med det första kvartalet 2017. I Stockholms län är nedgången ännu större - 51 procent. Det visar statistik från Hemnet som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Fler sålda nya hem än väntat i USA

2018-04-24 02:04

Försäljningen av nya enfamiljshus i USA steg 4,0 procent i mars jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt på 694.000 enheter, visar statistik från handelsdepartementet. 

USA:s tioårsränta över 3 procent

2018-04-24 01:04

Den amerikanska tioårsräntan handlades upp över 3,00 procent klockan 15.48 på tisdagen (enligt Bloomberg News noteringar), för första gången sedan i början av januari 2014. 

Analytiker: Industrivärden redo att sälja mer i SSAB

2018-04-24 01:04

Industrivärldens stora avyttring i SSAB sänder en tydlig signal om hur man ser på innehavet. Det menar analytikern Ola Södermark som håller för sannolikt att investmentbolaget  snart trycker på säljknappen igen.

Hagshultskossorna på GastroNord – glada kor blir goda kor

2018-04-24 01:04

På gården i Hagshult produceras svenskt hållbart kött av hög kvalitet, det är ett unikt koncept med ett hotell för pensionerade mjölkkor. Den 25 och 26 april kan du träffa Carl-Johan från Hagshultskossorna på GastroNord, norra Europas viktigaste mötesplats för hotell, restaurang, mat och dryck.

Advenica visar röda siffror i första kvartalet

2018-04-24 01:04

Cybersäkerhetsföretaget Advenica redovisar ett resultat efter skatt på minus 15,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (minus 3,6). Resultatet per aktie uppgick till minus 0,99 kronor (minus 0,29).

New York-börser: Stöd av starka rapporter

2018-04-24 01:04

Börserna i New York väntas öppna upp under tisdagen. Starka rapporter från verkstadskoncernen Caterpillar och flyg- och försvarsgruppen United Technologies väntas ge stöd för uppgång. Den 10-åriga statsobligationen som förra veckan letade sig upp mot 3 procent har vidhållit uppgången och noterades under tisdagen strax under denna nivå.  

Uddevalla Hamnterminal AB väljer Melicon rörande projektledning för ett starkare sjöfartsskydd i hamnen

2018-04-24 01:04

Melicon kommer leda uppgraderingsprojektet inom Uddevalla hamn runt säkerhetstekniska lösningar för ett starkare sjöfartsskydd rustat för morgondagens utmaningar.

Plåtkungen Peter Areskog: Jag planerar aldrig framåt

2018-04-24 01:04

Som ung åkte han runt i Fjärran östern och sålde skrot. I dag är familjebolaget en av Nordens största tillverkare av byggplåt.  Peter Areskog är Malmös okrönte vilde som bara är rädd för en sak: att känna sig för nöjd.

Personalbrist sänker Dedicare

2018-04-24 01:04

Bemanningsbolaget Dedicare redovisar ett resultat efter skatt på 8,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (19,9). Resultatet per aktie uppgick till 0,95 kronor (2,21).

Centerpartiet säger ja till ensamkommande

2018-04-24 01:04

9.000 unga ensamkommande får en ny chans att stanna i Sverige. C säger ja till regeringens förslag, enligt partiledaren Annie Lööf.

Kallelse till årsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ), org nr 556994-2930

2018-04-24 01:04

Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Net Trading Group AB (publ). Datum; Torsdag den 24 maj 2018 Tid; Kl 13.00 Plats; Convendum, Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg Ärende på stämman: Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av en eller två protokolljusterare Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Beslut  om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Högre huspriser än väntat i USA – Seattle i topp

2018-04-24 01:04

Huspriserna i 20 storstadsområden runt om i USA steg 6,8 procent i februari jämfört med samma månad 2017, enligt S&P Corelogic Case-Shillers index.  Enligt Reuters enkät väntade analytiker att priserna skulle ha stigit 6,3 procent på årsbasis.

USA: Försäljningen i detaljhandeln under branschens mål

2018-04-24 12:04

Den amerikanska detaljhandeln i jämförbara butiker steg 2,6 procent vecka 16, som avslutades den 21 april, jämfört med motsvarande vecka ett år tidigare. Det visar Johnson Redbooks index, enligt ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna vill införa "språkplikt" för nyanlända

2018-04-24 12:04

Socialdemokraterna vill införa "språkplikt" för asylsökande och nyanlända. Partiet vill också att invandrare som jobbar i omsorgen ska lära sig bättre svenska.

preload preload preload preload preload